Kqxs Bến Tre 16 3 Hội đồng Điều tra kỉ luật ở thị trấn Ggji, Hạt Kiếm Khánh tăng cường sự giám sát và thúc đẩy xây dựng văn minh

Xổ số Thanh Hóa
Soi cầu Xổ số Thừa Thiên Huế
Kqxs Bến Tre 16 3 Hội đồng Điều tra kỉ luật ở thị trấn Ggji, Hạt Kiếm Khánh tăng cường sự giám sát và thúc đẩy xây dựng văn minh
Cập Nhật:2022-07-28 09:11    Lượt Xem:91

Kqxs Bến Tre 16 3 Hội đồng Điều tra kỉ luật ở thị trấn Ggji, Hạt Kiếm Khánh tăng cường sự giám sát và thúc đẩy xây dựng văn minh

Trung Quốc Giang su, July 16, YanThành thông báo gần đây, Bộ phận Thanh tra kỷ luật của thị trấn Ggji, Hạt Kiếm KhánhKqxs Bến Tre 16 3, Thành phố Yanchenko đã đóng một vai trò tích cực, tăng cường sự giám sát, và thực hiện nhiều biện pháp giúp tạo dựng văn minh. Nó là một thành phố của Henji, được chỉ là một thành phố cho cách xây tài văn minh. Nó không chỉ nên tham gia xây tành phố văn minh, nó là một thành phố văn minh quốc gia. Để đảm bảo công trình xây dựng suôn sẻ, Ủy ban giám sát kỷ luật của thị trấn đã tiến hành một cuộc giám sát bình thường và thúc đẩy mạnh mẽ tiến bộ cao chất lượng của công trình xây dựng văn minh. Một tác phẩm xây dựng văn minh nằm trong các chi tiết giám sát, soạn thảo một danh sách các chi tiết giám sát theo yêu cầu của các công ty xây dựng văn minh và hệ thống đánh giá thị trấn văn minh, kết hợp với thực tại của thị trấn, và chú ý đến các chi tiết giám sát. Kết quả giám sát được thông báo vào cuộc họp hàng tuần, hỗ trợ nhanh chóng tiến hành và sửa chữa các ngôi làng có trách nhiệm. Những ngày gần đây, Uỷ ban Thị Chính Hengji để giám sát kỷ luật đã phát triển phong cách làm việc của một cuộc chiến liên tục, giám sát từng người một, phát hiện ra các vấn đề khác nhau trong việc xây dựng, và đưa ra những ý kiến sửa chữa. Dựa trên kết quả giám sát của Hội đồng thị trấn Điều tra kỷ luật, trụ sở xây dựng văn minh thành phố đã ban hành một số thông báo tóm tắt và sửa chữa để thúc đẩy các đơn vị chịu trách nhiệm sửa đổi nhanh chóng và hủy số lượng. Ngày nay, Ủy ban Điều tra kỷ luật thị trấn Ggji đang tăng cường sự giám sát xây dựng văn minh theo kế hoạch đã được thiết lập, và liên tục phát triển hiệu quả xây dựng văn minh với sự giám sát bình thường. (Giang Ba Châu Tây Vũ)