Từ 0:00 tới 24:00 trong May 21, đã có 4 nhiễm trùng không triệu chứng mới trong tỉnh Anhui

Xổ số Thanh Hóa
Xổ số Thanh Hóa
Từ 0:00 tới 24:00 trong May 21, đã có 4 nhiễm trùng không triệu chứng mới trong tỉnh Anhui
Cập Nhật:2022-05-23 07:01    Lượt Xem:81

Từ 0:00 tới 24:00 trong May 21, đã có 4 nhiễm trùng không triệu chứng mới trong tỉnh Anhui

Từ 0:00 tới 24:00 on May 21, 2022, Tỉnh Anhui không báo cáo thêm vụ nào mới xác định, không có tình nghi mới, 4 Lại nhiễm trùng không thể kiểm soát (tất cả ở hạt Xiunig, Huangshan City) và 9 new không triệu chứng nhiễm trùng (1 in Lioxin County, BoZhou City và 8 ở Xiunig County, Huangshan City). Những trường hợp khẩn cấp cấp cấp cấp 1 Một số trường hợp hoàn toàn được xác nhận nhập từ nước ngoài, và 15 là trường hợp được chữa trị và giải ngũ. Toàn bộ các quan sát y tế 111197 được báo cáo, và 3961 vẫn còn bị giám sát y học. The 26 of May 21, there were 47 of asmptic infections still under medical observations in Anhui Province (1 in Hwi Châu District of Huangshan City, 44 in Xiuning County, 1 in Wangjiang County of Anqi City and 1 in Lingbi County of Suzy City). Description