Xổ Số Tiền Giang 17 Tây Tháng 1 Do các vấn đề phát triển hệ thống năng lượng, kế hoạch kế tiếp sẽ được hoãn lại 2024

Xổ số Thanh Hóa
Xổ số Thanh Hóa
Xổ Số Tiền Giang 17 Tây Tháng 1 Do các vấn đề phát triển hệ thống năng lượng, kế hoạch kế tiếp sẽ được hoãn lại 2024
Cập Nhật:2022-07-02 09:33    Lượt Xem:193

Xổ Số Tiền Giang 17 Tây Tháng 1 Do các vấn đề phát triển hệ thống năng lượng, kế hoạch kế tiếp sẽ được hoãn lại 2024

Một vài ngày trước, kênh ghi nhận được tin từ các phương tiện truyền thông nước ngoài rằng do có vấn đề trong việc phát triển hệ thống năng lượng của các tế bào nhiên liệu hydro, việc phát hành thế hệ tiếp theo của Hyung NEXO đã được hoãn đến 2024. Theo báo cáo, Hyundai ban đầu đã lên kế hoạch sản xuất hàng loạt và bán hàng của thế hệ kế tiếp NEXO trong nửa thứ hai của 2023Xổ Số Tiền Giang 17 Tây Tháng 1, nhưng công ty đã quyết định hoãn thời gian này đến 2024. Một số nhà phân tích tin rằng Hyundai Motor có thể đánh giá lại hệ thống tế bào hydro Theo đồng chí soo Hong, một nhà phân tích tại Y đầu tư% nóc chứng khoán, với sự phát triển liên tục của thị trường xe điện to àn cầu, Hyundai có khả năng đánh giá lại ưu tiên của mình bởi vì nhu cầu về xe điện đang tăng, trong khi kích thước thị trường của những chiếc xe bằng hydrô vẫn còn nhỏ. In September vào năm ngoái, Hyundai Motor công bố rằng nó sẽ cung cấp phiên bản tế bào nhiên liệu hydro cho tất cả các xe thương mại của nó bằng 208. The group also thêm vào đó rằng nó sẽ phát triển các xe tế bào nhiên liệu của Kia và các nhánh cây geneies, which could be started out after 2025. Tuy nhiên, theo các báo cáo phương tiện truyền thông nước ngoài, thời gian khởi động của động cơ tế bào nhiên liệu hydro của loại động cơ cao cấp Denise dưới Hyundai vẫn chưa được quyết định, bởi vì dự án phát triển chiếc xe đầu tiên của nhãn pin nhiên liệu đã bị đình chỉ vào cuối 2021. A lô lô lô? A lô lô? A lô?