Đề Ngày Một ngàn cổ phiếu sẽ được áp đặt cho các khách hàng đạt được 200yuk, và 30000 sẽ được áp dụng cho việc giao dịch cổ phiếu nhân danh người vợ

Xổ số Thanh Hóa
Soi cầu Xổ số Thừa Thiên Huế
Đề Ngày Một ngàn cổ phiếu sẽ được áp đặt cho các khách hàng đạt được 200yuk, và 30000 sẽ được áp dụng cho việc giao dịch cổ phiếu nhân danh người vợ
Cập Nhật:2022-07-01 09:18    Lượt Xem:101

Đề Ngày Một ngàn cổ phiếu sẽ được áp đặt cho các khách hàng đạt được 200yuk, và 30000 sẽ được áp dụng cho việc giao dịch cổ phiếu nhân danh người vợ

Tài chính Liên kết Press, June 29 (phóng viên fengThanh juan) luôn là hành vi bất hợp pháp của ngành công nghiệp chứng khoán để dự đoán thay mặt khách hàng. Vào tháng Sáu 29, văn phòng điều hành của Hạ viện đã đưa ra quyết định về hình phạt hành pháp, tiết lộ kết quả hành vi phạm pháp và trừng phạt của Lưu Zhou của chứng khoán Guoseng. Theo quyết định, Lưu Trọng Tố, người đã không ngần ngại chạm vào ranh giới quy định, chỉ đạt được nhiều hơn 200yuk từ việc suy đoán chứng khoán của khách hàng, và bị phạt năm lần trong việc tịch thu; Tuy nhiên, giá rẻ 300 yuan vẫn được áp dụng cho việc suy đoán cổ phiếu nhân danh người vợ. Những nhân viên của công ty an ninh (0) đã vượt qua giới hạn quy định, đã thất bại trong việc kiếm lời, nhưng đã mất tiền, và gặp nhiều trường hợp trừng phạt nặng nề. Ngoài việc đầu cơ cổ phiếu thay mặt khách hàng, còn có giao dịch nội gián. In May this year, the CSI đã đưa ra bốn quyết định trừng phạt hành pháp theo hàng loạt, vạch trần vụ án mà Tang Yun, một cựu nhân viên chứng khoán Quảng Châu, đã dùng nội bộ thông tin để tham gia vào việc tái cấu trúc tài sản công nghệ Xinemazo, một công ty được liệt kê. Đường Yun đã mua trước hàng chục triệu cổ phiếu công nghệ Xinmao bằng cách bổ vốn, và cuối cùng đã bán cổ phần với giá trị thua hơn 50triệu yuan. Do các vi phạm nghiêm trọng, ông ta đã bị cấm khỏi thị trường trong mười năm và phạt trước 6000000000000000yuk yuan do CSRC. Một mảnh vỡ 10000 s ẽ được áp đặt cho cổ phiếu bán cổ phiếu thay mặt cho khách hàng giàu 200yuk, và 30000 sẽ được áp dụng cho cổ phiếu giao dịch nhân danh người vợ

0}Tất cả các vụ nổ của thế giới là vì lợi nhuận. Lưu Trọng Tố, người không ngần ngại chạm vào dây đỏ điều chỉnh, chỉ đạt được hơn 200yuk t ừ việc giao dịch thay mặt khách, và đã mất tiền từ cổ phiếu nhân danh người vợ mình. Dù thu nhập bất hợp pháp là rất nhỏ, nhưng nó không ảnh hưởng tới việc xác định bản chất của luật pháp. Theo như quyết định trừng phạt về hành vi hành pháp, trong vòng hơn ba năm làm việc tại chứng khoán Guoseng, chứng khoán của Lưu Trọng Tố đại diện cho khách hàng và nhân danh người vợ của hắn đã vi phạm những quy định liên quan trong luật an ninh. Điều luật của Hạ viện đã áp đặt hai hình phạt liên quan... thứ nhất: 3* 0: Đầu tiên, Lưu Trọng Tố được lệnh s ửa chữa hành vi chấp nhận tư của khách hàng để mua và bán chứng khoán, và được cảnh báo. thứ hai, Lưu Trọng Tố được lệnh phải bán cổ phần bất hợp pháp và áp đặt một phạt 30000 yuan theo luật pháp. Dễ dàng ghi nhớ rằng nếu tiền phạt không được thanh toán đúng thời điểm, Cục điều hành Tiểu Đào có thể phạt thêm 3='của mức giá phạt mỗi ngày. [3] A! Từ bộ phận an ninh 3m, 2008 đến March 31, 2022, Lưu Trọng Tố xuất hiện với tư cách là HLV khách hàng của bộ phận kinh tế chứng khoán của Guyengg chứng khoán Hạ sĩ Liao South Road. Trong thời gian này, Lưu Trọng Tố thừa nhận việc giao phó cho tám thân chủ để mua và bán chứng khoán, và sở hữu và trao đổi cổ phiếu nhân danh tên của người phối giả Yong Linna. Trong thời gian làm việc tại chứng khoán Guoshng, liozhenge là thủ lĩnh của tám người, bao gồm Thẩm Bình, caiyonghai, weishaoying, Kou Lu, liaosuiyun, zouwei, liuidee và wangwua. Trong suốt thời gian từ tháng Năm, đến tháng Năm 7, 2020, Lưu Trọng Tố lấy số phiếu và mật khẩu của tám khách hàng trên trên bằng điện thoại hay miệng, giao nhiệm vụ của những khách hàng được chấp thuận bởi tư nhân, và thực hiện to àn bộ các giao dịch chứng khoán 292. Các quỹ giao dịch của các tài khoản chứng khoán trên đây là tất cả quỹ riêng của khách hàng, Lưu Trọng Tố không nhận được sự chia sẻ hay bồi thường lợi nhuận, nhưng thu được tiền hoa hồng của quỹ 982.99 yuan từ các chứng khoán Guoseng. As early the June 2020, Guoshng chứng khoán trừng phạt Liu Trọng Tố vì đã thừa nhận giao kèo của khách hàng với tư nhân chấp nhận việc mua và bán chứng khoán theo luật nội bộ của công ty. The transaction capital thuộc March 14, 2009, Yong Linna chứng khoán dc mở trong the chứng khoán department of Guosengg chứng khoán, Xian Lianhea South Road. The transaction capital thuộc tính 181400 yuan from the bank chứng khoán transaction of Yong Linna China investment category, and the Transport perfects were đồng bộ phát chi trả bởi gia. Từ tháng ba, tháng đôi và tháng giêng, 2020, Lưu Trọng Tố đưa ra quyết định và điều hành một tài khoản chứng khoán của Yong Linna để mua và bán cổ phiếu 22, với một khoản giao dịch tích lũy cùng giá trị 9.106 triệu yuan và một mất mát tổng thể. Từ ngày mà văn phòng điều hành của Tiểu Đào đệ trình điều tra vụ Lưu Trọng Tố, Lưu Trọng Tố vẫn còn giữ một số cổ phần. Theo như tiết lộ về Hiệp hội chứng khoán Trung Quốc, Lưu Trọng Tố đã đăng ký từ chức vào ngày March 24 năm nay. Buôn bán cổ phiếu nhân danh khách hàng trở thành nhân viên tình nguyện. 3W.0. Buôn bán cổ phiếu nhân danh khách hàng, bị cấm nhiều lần. Và những nhân viên bất hợp pháp bị trừng phạt không nhiều, thậm chí có thể nói đó là lao động tình nguyện. Ban đầu tháng Sáu, Ningxia SEC Authority Tư pháp đã phê chuẩn một quyết định về các hình phạt hành pháp, chỉ ra rằng Wan Bo, người quản lý tài sản của những chứng khoán Hoài An, chấp nhận 600000000000000007 của khách hàng đã ủy thác các quỹ từ January 14 đến tháng Mười Một, 2021, dẫn đến một sự mất 188100007 yuan. Vì vậy, Ningxia SEC Authority... đã nộp một phạt 100000 yuan cho WAN Bo. Theo quyết định, Wan Bo không nhận được sự chia sẻ lợi nhuận hay một thù lao khác, và không có thu nhập bất hợp pháp. Ngày tháng trước, Sở An Ninh Tứ Xuyên đã đưa ra quyết định trừng phạt về hành pháp. nhân viên tiền tuyến của Bảo an Hàn Quốc, đã chấp nhận giao kèo với khách hàng để dự đoán trong kho, với s ố lượng giao dịch cao 18.697 triệu yuan. Cũng như, nếu không có lợi nhuận bất hợp pháp, zhoupenifi được lệnh sửa chữa, với một lời cảnh báo và phạt 20000 yuan. Một năm trước, Văn phòng điều hành chứng khoán Thanh Đông và Sở điều chỉnh chứng khoán Chiết Giang đã đồng thời ra các quyết định trừng phạt về hành pháp cho các thương nhân chứng khoán trên danh nghĩa khách hàng. Từ quan điểm thu nhập trái phép và kết quả trừng phạt, nó giống nhau. Theo quyết định trừng phạt hành pháp vào tháng mười năm ngoái, yangxiaojun, gã môi giới của cựu công ty kinh doanh Shenwan HongyBất Thanh Dao Minjian Road, đã trao đổi trái phép cổ phiếu và điều hành chứng khoán mua bán cho khách qua mượn tài khoản chứng khoán của Liu trong thời hạn làm việc. Số tiền thu được từ hai hành vi phạm pháp là 1424.92 yuan, và s ố tiền phạt và tịch thu toàn bộ là 400 yuan. Điều đó có nghĩa là số tiền phạt lớn hơn 35 với số thu nhập bất hợp pháp. Theo kết quả trừng phạt, Văn phòng điều luật chứng khoán Thanh dao đã tịch thu 1361.97 những thu nhập bất hợp pháp từ giao dịch trái phép của Yang Hiểu Tuấn và áp đặt một khoản tiền 40000 yuan. Việc đăng ký và giao dịch chứng khoán bất hợp pháp cho khách hàng sẽ được cảnh báo, tính thu nhập bất hợp pháp của 63 yuan sẽ bị tịch thu và một khoản tiền phạt 5000000 yuan sẽ được áp dụng. Tổng án phạt và tịch thu là 4644.97. Một tuần sau, Sở điều hành an ninh quốc tế Chiết Giang cũng đã phê chuẩn một quyết định trừng phạt về hành pháp cho việc suy đoán chứng khoán nhân danh khách hàng. The investment assistant of Bank of China International SEC Đài Châu department, indeed recognition the instance of Huang mouwei, the victim killed and sald chứng khoán through operating the sergeant rao. Name lần này, and placed 933 Order, with a tích lũy tích lũy lũy lũy of 80.309 triệu yuan và a tích loss of 208000 yuan. Điều tra chứng khoán Chiết Giang Sở điều hành yêu cầu kiểm soát tận gốc Hoa Kỳ sửa chữa, đưa ra lời cảnh báo và bắt một phạt 110000000000 yuan. Lợi nhuận vượt trội hơn tổn thất là s ố tiền trong tài khoản an ninh của Hoàng gia đến từ quỹ riêng của Hoàng Quan, và số tiền mà Hoàng Yên đã cho Hoàng Yên mượn để làm Hoàng Quan Hoàng Hoàng, còn Hoàng Yên thì không được chia lợi nhuận và bồi thường. Dễ dàng hơn nhiều lần những nhân viên của công nghiệp chứng khoán đã bước vào ranh giới giới giới giới giám sát trong giao dịch nội bộ (3 Từng d) (0) có rất nhiều trường hợp những nhân viên của công ty chứng khoán đã thất bại trong việc kiếm lợi nhuận nhưng đã mất tiền, và đã phải chịu nhiều hình phạt quy định nặng nề. Ngoài việc đầu cơ cổ phiếu thay mặt khách hàng, còn có giao dịch nội gián. The CSR vẫn tin rằng mặc dù thua lỗ giao dịch cuối cùng, nó đã làm rối loạn trật tự thị trường chứng khoán. Tang Yun thật vui khi bị người điều hành trong tổ chức gọi là tay buôn kinh doanh đáng thương nhất bởi vì hắn đã nắm vững thông tin bên trong nhưng lại gây ra những mất mát lớn. Nó bắt đầu liên lạc với Tango, là chủ thực sự kiểm soát của một hệ thống phải tiếp tới tiếp cấp hành sinh bất tí nào, để bảo được phép thuật với công nghệ Tân sinh và sinh bất xúc, và sớm quyết nhận được quyết địn định rằng rằng rằng rằng rằng Nó đã liên lạc với Tang Yun để liên kết hợp học, và đã tham gia việc sự xây dự ản của một cuộc buôn bán để kiếm khán công ty đại. Về tháng Ba 7, thẩm lý do Xu Hongxin không đủ khả năng đảm bảo, dự án mạng nhỏ có tác động đột phá và Quỹ A bị từ chối. để tiếp tục phát triển việc xây dựng... một quỹ, tiếp tục giúp Hứa Hong liên lạc với chủ tiệm vàng mua cổ phần công nghệ Tín sản. Cùng lúc đó, chúng tôi từ từ sử dụng nhóm tài khoản TangYun để mua công nghệ Xinemazo. Theo như điều tra của CSRC, Đường Yun kiểm soát việc sử dụng các tài khoản 244, gồm Trương, Chi và Feng (bên dưới là Toán Tài khoản Đường Yun), và lợi nhuận (hay bổ sung vị trí, lãi, vân vân) của Toán Tài khoản Đường Yun đến từ Đường Yun. Từ tháng Mười Một đến là tháng Một,vượt vượt ngục Tang Yun đã chuyển tiền cho những người liên quan trong nhóm tài khoản của Đường Yun. Tiền của nhóm tài khoản TangYun buôn bán cổ phần công nghệ Xinmao được phân chia với tỷ lệ 1:3-1:5. Nói, động biệt với những thứ khác rất quan trọng. Được dùng với những thứ khác. Được dùng với những thứ khác. Được rồi. Được rồi. Sau khi tính toán, nhóm tài khoản TangYun đã giữ công nghệ Xinemazo trong gần một năm, với một sự mất trắng thứ hai.5148 triệu yuan. Description