So So Mieng Bac Các cổ đông đến 2022 hoa 6372; các hoạt động di truyền dân tộc nhiều màu tại vùng GuiChâu-- Công ty đầu tư chứng khoán Hồng Kông nhập vào tỉnh

Xổ số Thanh Hóa
Xổ số Thanh Hóa
So So Mieng Bac Các cổ đông đến 2022 hoa 6372; các hoạt động di truyền dân tộc nhiều màu tại vùng GuiChâu-- Công ty đầu tư chứng khoán Hồng Kông nhập vào tỉnh
Cập Nhật:2022-06-30 08:00    Lượt Xem:191

So So Mieng Bac Các cổ đông đến 2022 hoa 6372; các hoạt động di truyền dân tộc nhiều màu tại vùng GuiChâu-- Công ty đầu tư chứng khoán Hồng Kông nhập vào tỉnh

Từ khi được xây dựng căn cứ giáo dục về nhà đầu tư chứng khoán A. Hồng Kông, nó luôn tuân theo ý muốn thúc đẩy một thị trường vốn thiện và thúc đẩy sự thống nhất quốc gia và ổn định biên giới dựa trên các khu vực đa chủng tộc ở Yunnan, bảo vệ nhà đầu tư và giáo dục. Nó nói ra, nó nói, nó nói, từ June 22 to 23, 2022, Hongta investment and educational base into Nanjian Yi Autonomous County, và hợp với Dali ICBC Nanjian County chi chi chi nhánh và Hongta chứng khoán Hàm DươngSo So Mieng Bac, khiến Gullu South Street chứng khoán departmentSo So Mieng Bac, carried d out 2022 component advice for locals, and advice on caning on protect againstance: Nó giải cứu ở phía tây với tỉnh Yunnan, và cảnh quyền nam quyền dịch Dali, biên giới tây nam của đất me. Vào cuối 2021, số cư dân bị đăng ký toàn bộ số cư trú ở quận là 22677, kể cả nhân viên 11408 Yi, tính toán bởi 50.32. của toàn bộ dân số. Vào tháng tư 30, ng99, Chính phủ người dân tỉnh Yunnan quyết định rút Nam Giáo Di Động khỏi hạt nghèo. Dựa vào tình hình hiện tại, để giúp các nhà đầu tư địa phương cải thiện sự nhận thức và khả năng phòng ngừa rủi ro tài chính của họ, và để ngăn chặn sự sụp đổ của hàng chứng khoán và tương lai bất hợp pháp và quay về với nghèo, Cục giáo dục của nhà đầu tư chứng khoán Hongta, cùng chi nhánh Công nghiệp và Tư pháp tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh Dali Một người giảng dạy về nhà máy chứng khoán hôm nay đã lên lớp. Ông Xu báo động cho các nhà đầu tư ngăn ngừa gian lận tài chính bằng cách mô tả các vụ tiêu biểu về chứng khoán và tương lai bất hợp pháp, như phân bổ vốn, kiến nghị chứng khoán bất hợp pháp, thị trường đen, phát hành chứng khoán bất hợp pháp, tương lai thị trường bên ngoài, các dự án cổ phiếu cá nhân, và gây quỹ bất hợp pháp. Nó giúp các nhà đầu tư cải thiện khả năng ngăn chặn rủi ro bằng cách dạy những cách tuyệt vời để ngăn chặn phi lợi nhuận. Ông Hứa đã dạy cho các nhà đầu tư về sự ra đi của các cổ đông ở 2022. Ông ta đã nói với các nhà đầu tư rằng sự xuất hiện của các cổ đông là một cuộc gặp với các nhà đầu tư quyền lợi và quyền lợi. Cuộc thi đấu về kiến thức được tổ chức chung của CSRC và Cục Bảo vệ Đầu Tư và được tài trợ bởi trung tâm dịch vụ các nhà đầu tư lớn và trung tâm điều hành CSI để hướng dẫn các nhà đầu tư biết đầy đủ, thực hiện và tích cực bảo vệ quyền lợi của họ. Tôi hy vọng các bạn có thể học được kiến thức tài chính và cố gắng trở thành những nhà đầu tư đủ tiêu chuẩn bằng cách tham gia cuộc thi! Sau khi nghe bài thuyết trình, các nhà đầu tư tham gia đăng ký tham gia cuộc thi dưới sự hướng dẫn của chuyên gia đầu tư và giáo dục chứng Hồng Cương. The Honey chứng khoán'investment and teaching staff also went to the street and the Community, distributed to the mass the public leaflets on the arrived of cổ đông, the prevent tài chính fraud by the old, the recording system and public REITs, công bố kiến thức về chứng khoán và tương lai, and actively promote the arrive of cổ đông in 2022. Chạy! Ngày mù tay và chân! Nhìn và giúp đỡ lẫn nhau! Tập đoàn giáo dục nhà đầu tư chứng khoán Hồng s ẽ luôn dựa trên dân tộc, thực tế bao gồm các khu vực dân tộc có giáo dục đầu tư, phát tán kiến thức tài chính liên quan đến các trường học và thị trấn, nâng cao nhận thức về rủi ro tài chính và khả năng văn hóa tài chính, và thúc đẩy xây dựng môi trường kinh tế tài chính. Trong khi nó phục vụ việc phát triển thị trường thủ đô của Yunnan, nó s ẽ đóng góp thêm cho việc duy trì hoà bình xã hội, ổn định, thống nhất và tiến bộ trong vùng dân tộc, cải thiện lợi ích và hạnh phúc của con người, và một thị trường tài chính ổn định. Description