Du Doan Xsmb 4 8 2021 Năm tập hợp nhà trên núi Bill% 2rdcó;: Ở 2021, danh sách cho vay nhân tạo sẽ cao hơn 80

Xổ số Thanh Hóa
Kqxs Điện Biên
Du Doan Xsmb 4 8 2021 Năm tập hợp nhà trên núi Bill% 2rdcó;: Ở 2021, danh sách cho vay nhân tạo sẽ cao hơn 80
Cập Nhật:2022-06-29 09:29    Lượt Xem:163

Du Doan Xsmb 4 8 2021 Năm tập hợp nhà trên núi Bill% 2rdcó;: Ở 2021, danh sách cho vay nhân tạo sẽ cao hơn 80

Theo trang web của Bộ xây dựng nhà đất và các khu vực đô thị, Bộ xây dựng khu vực nông nghiệp, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã công bố báo cáo hàng năm của quỹ cung cấp nhà đất quốc gia. Trong báo cáo, tất cả các công ty của quỹ cung cấp nhà đất quốc gia hoạt động trơn tru. Số tiền quỹ cung cấp nhà đất được trả trong quỹ là 2915.687 tỉ yuan, thực tế là một triệu người rút khỏi quỹ cung cấp nhà đất 63 Vào cuối 2021, danh sách cho vay nhân tạo là 84.18 Name The

báo cáo này cho thấy rằng trong 2021Du Doan Xsmb 4 8 2021, đã có bộ phận mở đầu tài khoản mới của 79468.2051 triệu lần khai trương tài khoản mới. Trong số tài khoản mới mở rộng nhân viênDu Doan Xsmb 4 8 2021, bộ phận phân công tại thành phố, bộ phận công ty tư nhân và các công ty đô thị khác, những công ty đầu tư tư tư tư tư tư tư, và các đơn vị khác. Trong suốt cả năm, 4.1609 triệu đơn vị và 164.3609 triệu nhân viên được trả lương trong quỹ cung cấp nhà đất, là một tăng hay là 13.88 và 7.23. trong năm trước. Theo báo cáo này, thiệu thiết, thiệp sự hội thiện, thiếu người được phép hồ trợ về nhà kiểm lợn trong suốt năm, chính lại cho số nhân viên đã được giải, và số lượng thu cậu đó đã được 203.63 Trong số đó, hàng triệu người được hỗ trợ cho việc rút 125 Hàng trăm người đã được hỗ trợ để rút ra 4123triệu yuan khỏi quỹ cung cấp nhà đất để sửa chữa những căn nhà tự do do do như là lắp đặt thang máy, nâng cao khoảng 96.08 và 100 Ngày đầu tiên, tài khoản đầu quỹ cung cấp nhà đất đã đạt đến 99 The vay đó was 1.62.42.42.62. Tỉ lệ lãi suất cho vay bất động sản và 136.42.42.42.42. và 4.52. khoảng mỗi năm trước. lãi suất vay là 1.05-1 The

báo cáo cũng nói rằng trong 2021, thu nhập kinh doanh của quỹ cung cấp nhà đất là 258 Trong số đó, tiền lãi kí gửi là 43 (Chung ống, Tịnh Giác Cốc)