Xổ Số Miền Bắc Ngày 1 Tháng 8 Công luận nhận thức sinh thái của ngành công nghiệp trò chơi: ở 2021, tập trung vào các chủ đề chơi được tăng lên 85.58

Xổ số Thanh Hóa
Xổ số Thanh Hóa
Xổ Số Miền Bắc Ngày 1 Tháng 8 Công luận nhận thức sinh thái của ngành công nghiệp trò chơi: ở 2021, tập trung vào các chủ đề chơi được tăng lên 85.58
Cập Nhật:2022-06-20 09:10    Lượt Xem:161

Xổ Số Miền Bắc Ngày 1 Tháng 8 Công luận nhận thức sinh thái của ngành công nghiệp trò chơi: ở 2021, tập trung vào các chủ đề chơi được tăng lên 85.58

[Máy phát hành to àn cầu công nghệ mạng* bản báo cáo đầy đủ về May 23, theo bản tóm tắt của công ty sản xuất phát bởi Ủy ban làm trò chơi của hiệp hội âm thanh và kỹ thuật số Trung Quốc, in 2021, do các chủ đề nóng như là thực hiện chính thức luật bảo vệ trẻ em mới sửa đổi, đồng thời phát triển nhiều biện pháp quản lý ngành công nghiệp trò chơi, và sự tích động của ngành công nghiệp điện tử trong suốt trận dịch, sự chú ý về các chủ đề game vẫn tiếp tục phát triển, từ 83.97 đến 85 trong 2020. Bài báo này ghi ra rằng, dưới tầm ảnh hưởng của công chúng, như việc công ty chơi game tuân thủ luật pháp, hoạt động chức trách nhiệm, và s ự phát triển tích cực của ngành game và sự tinh chỉnh sản phẩm game, giá trị trung bình thường của những lời khen ngợi tích cực trong ngành game Trung Quốc cũng tiếp tục tăng lên, từ 87.8 đến 895. The portraits of people who pays attention to game chủ is mainly people tuổi 18-45. it is worth noticed that the part of people Aged 14-18 and lower in the Five tier cities is as high as 33 The Report shows that the most concerned và highly praised new online game produced in 2021 are thường highly highly highly highly highly highly game game produced, and the middle score of the top 10 new game catels is 8.2 contents of Internet on the new online game started in 2021 focuses on the khía cạnh of interested playing methods, strong of operation, noval material, xuất sắc âm thanh và họa, v. The

The

báo cáo cũng đã đề cập rằng trong phạm vi liên kết vượt biên giới, ngoài IP vượt biên giới, việc phát triển công nghệ giao tiếp trong trò chơi đã trở thành một tập trung mới. Tập đoàn công khai chủ yếu tập trung vào việc áp dụng các nhóm công nghệ có liên quan đến các lĩnh vực cao như sản xuất, điều trị y học và quản lý thông minh, cũng như giao tiếp và quảng cáo giữa trí thông minh nhân tạoXổ Số Miền Bắc Ngày 1 Tháng 8, chip và lĩnh trận đấu. The network ngày nay đã được nghiên cứu kỹ lưỡng về hoạt động của Trung Quốc. Các kết quả của cuộc khảo sát cho thấy rằng 6Q. của người sử dụng quốc tế quốc tế đã chơi trò chơi Trung Quốc nói rằng họ thích các nội dung văn hóa Trung Quốc và các thành phần. Trò chơi quốc gia quốc tế Trung Quốc thúc đẩy sự hứng thú với Trung Quốc và phát triển văn hóa Trung Quốc. Description