Tg Mắt của không gian sâu: một số thử nghiệm về đỉnh giáo và đỉnh giáo

Xổ số Thanh Hóa
Xổ số Thanh Hóa
Tg Mắt của không gian sâu: một số thử nghiệm về đỉnh giáo và đỉnh giáo
Cập Nhật:2022-06-09 10:14    Lượt Xem:72

Tg Mắt của không gian sâu: một số thử nghiệm về đỉnh giáo và đỉnh giáo

Nó không được kiểm tra rất thường. Nó đã được kiểm tra một số lần. Tôi hi vọng anh có thể chấp nhận vài lỗi sai lầm. Lý do chính là không có một lời giải thích và chiến thuật tương tự như vậy trong không gian sâu. Đoạn kết luận trực tiếp phát hành

0}1: khi một cầu thủ nào đó giải phóng uptanism, thời gian cấp độ sẽ không dừng lại, nhưng sẽ thường giảm, và chỉ có thể tiếp tục lưu sau khi giải phóng uptanism. Nó rất nguy hiểm. Nó rất nguy hiểm. Nó rất nguy hiểm. Một khi hoạt động được sản xuất bởi động cơ có công ty, thời gian biểu diễn thực sự chỉ còn 2S (tôi đo rằng nó thực sự là màu đỏ). Aoyi với hai người chơi một mình, điều đó cơ bản là 6-10. Aoyi với công ty tiết kiệm thời gian sân khấu rất nhiều, đặc biệt cho giai đoạn đếm ngược thời gian ngắn. The range of even carry the arcane meaning is bigger, and the effects has been increased into such. the propertims that have been improved have been practically extensed to 12s (Dragon cut). I don't know why it's still 10s (it is suggest to t ăng) except for shock phân tách. The game meaning is about 60s full. Khi t ôi dùng nhân vật này, tôi không kích hoạt nạp. Nó cơ bản là 62 giây mỗi lần. Quả tim trẻ bị đập và nạp theo cách đó. Giá trị đo được khoảng một giây trừ một giây mỗi lần đập nó. Điều kiện hoạt động cổ đại của công ty vận tải phụ thuộc vào tính chất sạc nhanh hơn, hoặc tính cách của hoạt động hóa hồi giáo của công ty vận tải có thể tận hưởng điều kiện tính phí của hai người, vì vậy việc vận chuyển công ty nhanh hơn. The

6 ty đã nhập vào đĩa CD và nạp từ đầu s ử dụng, do đó chu kỳ này tốt hơn nhiều động cơ duy nhất (tức là rất khó theo kịp với hoạt động lặp đi lặp lại). Một người có một người không biết rằng hai người không đồng bộ hay cùng t ốc độ (không có nhiều phương tiện khác nhau và không có phương tiện trong vùng màu đen). Rất có thể xảy ra cùng một tốc độ tương tự khi chia sẻ các điều kiện nạp giữa hai người. The bên trên là một số kết quả thử nghiệm của tôi. Tôi hy vọng bạn có thể bổ sung hay sửa chữa chúng. Dựa trên điều này, công ty có những lợi thế lớn, giúp tăng cường thiệt hại và hiệu quả của phạm vi. Thời gian cấp độ ngắnTg, và hai cầu thủ tính nhanh hơn. Khuyên bạn mang một công ty theo một đội. Nếu bài viết 7 được chia sẻ, những người có công cụ có phần có thể dùng phù thủy 123 và upANSIsm 45 như phân nửa C và một nửa AIDS. Description